Kontakty
Jednatel společnosti:
Roman Hirka 736 752 201 e-mail
     
Ekonom společnosti:
Helena Slezáková 736 752 213  
     
Středisko tepelného hospodářství:
     
     
     
Středisko dopravy:
Zrušeno!!!    
     
Pěstitelská pálenice:
 Roman Hirka  736 752 201  
     
 
Technické služby a údržba města:
     
     
     
     
Správa městských lesů:
Ing. Jan Fremuth 603 582 294  
David Jedlička 732 330 132  
     
Valná hromada společnosti:
Petr Hudousek, starosta    e-mail
Petr Mareš, místostarosta    
Michal Štefek    e-mail
Mgr.Pavel Janeček    
Mgr. Zdeněk Dušek    
     
Dozorčí rada společnosti:
Petr Mareš, předseda    e-mail
Michal Štefek    e-mail
Jaroslav Unger    

Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.centep.cz 30. 3. 2023, 11:19