Rok 2010

Cena tepla pro rok 2016 činí za jeden GJ - 580,-Kč bez DPH.
K této ceně je třeba připočítat DPH ve výši 15%,takže konečná cena za jeden GJ činí - 667,- Kč.


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.centep.cz 30. 3. 2023, 10:58